Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie jest beneficjentem programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Moniuszko 2019 Promesa . W roku Jubileuszu Kompozytora chcemy zaprosić wszystkich uczniów szkół muzycznych Podkarpacia z klas; : III-IV PSM I st. (cykl 4-letni), V- VI PSM I st.(cykl 6-letni) i V – VI OSM I st. (cykl 8- letni) oraz klas I-VI Szkół Muzycznych II st., I-III Ogólnokształcących Szkół Muzycznych II st. i 7, 8 klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia do uczestnictwa w Konkursie o życiu, twórczości działalności społecznej i kulturotwórczej Stanisława Moniuszki w październiku 2019.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów wiedzy o Stanisławie Moniuszce. Pragniemy wyartykułować patriotyczny i kulturotwórczy aspekt działalności tego wybitnego kompozytora. Omawiany konkurs odbędzie się dwuetapowo, z finałem w formacie interaktywnego teleturnieju “Familiada”. Etap I wszyscy uczniowie będą realizowali w dniu 02.10.2019 r. w swoich macierzystych szkołach, drugi etap i finał w dniu 18.10.2019 r. zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie. Multimedialny charakter konkursu ma na celu zaktywizować dużą liczbę młodzieży oraz posłużyć do promowania postawy zaangażowania w życiu kulturalnym.

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja
Zespołu Szkół Muzycznych nr 2
im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie
Do pobrania: