Zaproszenie na I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. St. Moniuszki w Gdańsku

7 października upływa termin zgłaszania się chętnych do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Stanisława Moniuszki, który współorganizowany jest przez Akademię Muzyczną w Gdańsku pod auspicjami Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Szczegóły znajdą Państwo również na stronie www.konkurswokalny.amuz.gda.pl, można także odnaleźć nas na facebooku. Dołączam zaproszenie do udziału wystosowane przez Dyrektora Konkursu prof. dra hab. Ryszarda Minkiewicza oraz Regulamin Konkursu i plakat, który być może zechcą Państwo wydrukować. Zachęcam do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie wątpliwości.

z poważaniem
Krzysztof Bobrzecki

Do pobrania: