VIII Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. B. Kostrzewskiej w Rzeszowie

FUNDACJA SZKOLNICTWA MUZYCZNEGO
ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1 W RZESZOWIE

zawiadamiają o kolejnej edycji konkursu dla uczniów wydziału wokalnego

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY
im. Barbary Kostrzewskiej

planowany jest w dniach 7 – 9 listopada 2019
Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Muzycznych Nr 1 im. Karola Szymanowskiego, ul. Chopina 32 w Rzeszowie

Do udziału w pracach Jury przyjęli zaproszenie wybitni wykładowcy
i soliści teatrów operowych:

Prof. dr hab. Robert CIEŚLA – UMFC
Dr Bernadetta GRABIAS – AM Łódź
Ks. adt dr hab. Paweł SOBIERAJSKI – AM Katowice

Szczegóły konkursu – regulamin z programem, karta zgłoszeniowa
– do pobrania na stronie internetowej szkoły www.szkolamuzyczna.rzeszow.pl

Koordynatorzy konkursu
Dominika Celińska-Głogowska – tel. 605 655 110,
Barbara Kotwasińska – tel. 600 069 448.

Do pobrania: