Międzynarodowa Wiosna Akordeonowa “Trzy pory roku” – Sanok 2020

Międzynarodowa Wiosna Akordeonowa „Sanok 2020” to Festiwal muzyczny kontynuujący 32 – letnią już tradycję Spotkań Akordeonowych utalentowanej młodzieży akordeonowej. Tegoroczną imprezę, mimo panującej pandemii, udało się z wielkim powodzeniem doprowadzić do końca, choć rozciągnęła się w czasie na 3 pory roku. Od wiosny do jesieni trwały warsztaty prowadzone przez prof. Klaudiusza Barana, dr Grzegorza Palusa, Zbigniewa Czuryło, Bartosza Głowackiego, prof. ośw. Andrzeja Smolika i dr Tomasza Tarnawczyka (z wiedzy ogólnomuzycznej).

Część koncertowa rozpoczęła się od Koncertu Inauguracyjnego w dn. 21.08.2020r. Wystąpiła na nim znakomita Kameralna Orkiestra Akordeonowa Arti Sentemo z Radzynia Podlaskiego pod dyrekcją  Zbigniewa Czuryło, która brała udział m.in. w nagraniu płyty Czesława Mozila: Czesław Śpiewa i Grajkowie przyszłości, uhonorowanej nagrodą Fryderyka 2020. Orkiestrę i jej dyrygenta nagrodzono owacjami na stojąco, zmuszając do bisowania. W ramach cyklu „Zagraj z mistrzem” na początku koncertu wystąpił Dawid Siwiecki, również bisujący oraz duet Filip & Kacper – Filip Siwiecki i Kacper Kosztyła – wszyscy z klasy akordeonu Andrzeja Smolika, odnoszący piękne sukcesy w konkursach międzynarodowych. Filip jest tegorocznym stypendystą „Młodej Polski”, Dawid otrzymał właśnie stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś Kacper i Filip – stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego „Nie zagubić talentu” – już po raz kolejny. Koncert ten został powtórzony w dn. 23.08.2020r. na dziedzińcu Zamku w Krasiczynie, również przyjęty z ogromnym uznaniem, a zarejestrowany został przez TVP3 Rzeszów. Jego obszerne fragmenty oraz wywiady z charyzmatycznym dyrygentem i członkami orkiestry można było podziwiać w Aktualnościach TVP3 następnego dnia. A wspaniałe zagraniczne prezentacje Dawida będzie można oglądać w listopadzie i grudniu w TVP Kultura oraz telewizjach w  wielu krajach świata.

Kolejnym koncertem – połączonym z koncertem Młodej Sanockiej Filharmonii w Międzynarodowym Dniu Muzyki 1.10.2020r. – był również wspaniały jak zawsze występ Bartosza Głowackiego, Młodego Muzyka Roku 2009, absolwenta Royal Academy of Music w Londynie, poprzedzony prezentacjami młodych akordeonistów z sanockiej szkoły – uczniów Grzegorz Bednarczyka i Andrzeja Smolika, dla których występ z tak wielkim Mistrzem, przybyłym z Londynu, koncertującym na całym świecie, był wielkim przeżyciem.

Koncert Finałowy „Wiosna Jesienią” spiął klamrą całą imprezę, której można nadać również uzupełniającą nazwę „Trzy pory roku”. Koncert pełen młodzieżowego żywiołu, energii, w klimatach muzyki bałkańskiej, południowoamerykańskiej, żydowskiej i klezmerskiej, przyjęto również aplauzem, mimo że sala mogła być wypełniona – zgodnie z obowiązującymi nakazami – w jednej czwartej (wcześniej przy połowie sali), w rygorze sanitarnym. Nie przeszkodziło to, że rozgrzali ją młodzi a utalentowani wykonawcy. A byli to Rafał Pałacki, Krajewski Trio, Creative Quintet i Kwartet Quartessence. Wszystkie zespoły –  zmuszone do bisowania – oprócz Quartessence to wybitni wychowankowie Sanockich szkół muzycznych – Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. i Społecznej Szkoły Muzycznej II st.

Koncert Finałowy i Inauguracyjny z ogromna swobodą i profesjonalizmem prowadził dr Tomasz Tarnawczyk. Cieszymy się bardzo, że mimo wielu trudności, kiedy życie kulturalne bardzo ucierpiało – nie tylko w naszym mieście, ale i regionie – udało się nasz Festiwal „na raty” doprowadzić do tak udanego finału, z pięknymi wspomnieniami, które upiększyły ten trudny czas. Dla utalentowanej młodzieży z kolei twórcze spotkania z Mistrzami już przyczyniły się do jej ogromnego muzycznego rozwoju, zaowocowały pięknymi sukcesami międzynarodowymi i z pewnością zmotywowały do dalszej wytężonej pracy nad rozwojem swojego talentu.

A cały ten tak bogaty program Wiosny latem i jesienią był możliwy dzięki wspaniałym Mecenasom – Patronowi Tomaszowi Matuszewskiemu – Burmistrzowi Miasta Sanoka i Radzie Miasta, Partnerowi – Starostwu Powiatowemu w Sanoku, a także Głównym Sponsorom – PGNiG Oddział w Sanoku, Pass Polska, Firmie HERB Bolesław Szybist oraz Foto-Video Piotr Kobiałka. Podziękowania należą się również Patronom Medialnym – TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Tygodnik Sanocki, eSanok.pl, iSanok.pl, korsosanockie.pl.

Bardzo serdecznie dziękują za to wsparcie główni organizatorzy – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sanoku z dyrektorem dr Tomaszem Tarnawczykiem, Sanockie Towarzystwo Muzyczne z Prezesem Andrzejem Smolikiem, pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym oraz Społeczna Szkoła Muzyczna II st. w Sanoku z dyrektorem Ireną Gil – Storoszczuk – szkoła ta właśnie obchodzi 20-lecie swojej tak owocnej działalności, uzupełniającej działania szkoły państwowej. A Sanockie Towarzystwo Muzyczne zakończyło właśnie 30-ty rok prężnej działalności. Tym bardziej cieszy, że zamiast Gali Jubileuszowej udało się sanockim melomanom i młodzieży sprawić ucztę duchową … A dla tych, dla których zabrakło miejsc na sali koncertowej z powodu ograniczeń sanitarnych, organizatorzy przygotowali bardzo miłą niespodziankę – płyty DVD z nagraniem koncertów można zamówić w Szkole Muzycznej. Może to być miły sposób spędzenia czasu w domu – tak zalecanego w obecnym czasie pandemii …